Nadpis...

Stimulace bodů na plosce nohy, díky níž aktivujeme vnitřní orgány těla a tím napomáháme jejich léčení
Spolehlivá diagnostika velmi účinná terapie
Do nohou se promítá celý člověk, vše co máme v nepořádku se projeví  v reflexních ploškách
Působíme diagnosticky, pomocí 47 reflexních plošek se snažíme zjistit kde je nejslabší místo v těle
Terapeuticky, snažíme se reflexní plošky mačkat nebo hladit tak, aby se v nich odstranily bolesti
Je pradávná léčebná metoda stará snad jako lidstvo samo. Dříve se reflexní body stimulovaly samy pomocí bosé chůze. Díky obuvi k tomuto propojení již nedochází, tím ztrácíme kontakt s přírodou i sami se sebou. Přicházejí různé zdravotní potíže, kterými naše tělo upozorňuje, že není něco v pořádku. Díky reflexní terapii můžeme navrátit naše tělo zpět do harmonie, vylepšit svůj zdravotní stav a zvýšit životní energii.
Historické prameny vypovídají o tom, že reflexní terapie byla už známá v tak navzájem vzdálených civilizacích, jako je starý Vietnam, Tibet, Čína nebo indiánský svět Severní Ameriky. Už staří Egypťané, kteří uměli operovat považovali reflexní terapii za nejlepší metodu léčení nemocí.